คณะมนตรีภาวะทรัสตีแห่งสหประชาชาติ

คณะมนตรีภาวะทรัสตีแห่งสหประชาชาติ (อังกฤษ: United Nations Trusteeship Council) เป็นเสาหลักในระบบสหประชาชาติ ประกอบด้วยประเทศสมาชิกที่ปกครองดินแดนในภาวะทรัสตี ประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคง และประเทศอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น เพื่อให้ได้สัดส่วนของประเทศที่ปกครอง และมิได้ปกครองภาวะทรัสตีจำนวนเท่า ๆ กัน มีหน้าที่พิจารณารายงานของประเทศที่ทำหน้าที่ปกครองดินแดน และจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อเร่งรัดการให้ดินแดนในภาวะทรัสตีเจริญก้าวหน้ารวดเร็ว สามารถปกครองตนเองหรือเป็นเอกราชได้

Small Flag of the United Nations ZP.svg
คณะมนตรีภาวะทรัสตีแห่งสหประชาชาติ
Conseil de tutelle des Nations unies
United Nations Trusteeship Council chamber in New York City 2.JPG
ห้องประชุมคณะมนตรีภาวะทรัสตีในนครนิวยอร์ก
ประเภทเสาหลัก
สถานะยุติตั้งแต่ พ.ศ. 2537
จัดตั้งพ.ศ. 2488
เว็บไซต์www.un.org/en/mainbodies/trusteeship
ต้นสังกัดสหประชาชาติ