ข้างหลังภาพ (ภาพยนตร์ปี พ.ศ. 2544)

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ข้างหลังภาพ (แก้ความกำกวม)

ข้างหลังภาพ ฉบับที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2544 เป็นภาพยนตร์ไทยที่เขียนบท และกำกับโดยเชิด ทรงศรี จากนวนิยายเรื่อง ข้างหลังภาพ ของศรีบูรพา

ข้างหลังภาพ
กำกับเชิด ทรงศรี
อำนวยการสร้างจันนิภา เจตสมมา
เขียนศรีบูรพา (บทประพันธ์)
ธม ธาตรี (บทภาพยนตร์)
นำแสดงคารา พลสิทธิ์
ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ปรีดา จุลละมณฑล
วรรณษา ทองวิเศษ
ดนตรีประกอบพีรสันต์ จวบสมัย
กำกับภาพพิพัฒน์ พยัคฆะ
ตัดต่อมหศักดิ์ ทัศนพยัคฆ์
จำหน่าย/เผยแพร่สหมงคลฟิล์ม
ฉาย30 มีนาคม พ.ศ. 2544
ประเทศประเทศไทย / ประเทศญี่ปุ่น
ภาษาภาษาไทย
ข้อมูลจาก IMDb
ข้อมูลจากฐานข้อมูลภาพยนตร์ไทย
ข้อมูลจากสยามโซน

นักแสดงแก้ไข

 • คารา พลสิทธิ์ เป็น ม.ร.ว.กีรติ
 • ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ เป็น นพพร
 • อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เป็น เจ้าคุณอธิการบดี
 • ปรีดา จุลละมณฑล เป็น ม.จ. (พ่อกีรติ)
 • นวลปรางค์ ตรีชิต เป็น น้า
 • จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย เป็น แม่แย้ม
 • พิราวรรณ ณ นคร เป็น หม่อม (แม่กีรติ)
 • นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เป็น นพ.วิชา
 • วรรณษา ทองวิเศษ เป็น ม.ร.ว.สุธาร (น้องสาวของ ม.ร.ว.กีรติ)
 • วันชาติ ชุณห์ศรี เป็น พ.ต.พงศธร
 • ธิดา สิงห์จันทร์ เป็น ปรีด์ (ภรรยานพพร)
 • Hiroka Takahashi เป็น โอซาน
 • Ayumi Kara เป็น โนบุโกะ
 • พันธ์สัญญ์ อังคู่ธาร เป็น อำนาจ
 • พิพัฒน์ เลิศสุทธิผล เป็น เรืองเดช

นักแสดงรับเชิญแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 • ณัฏฐวี ทศรฐ. ข้างหลังภาพ ความรักบนแผ่นฟิล์ม. กรุงเทพฯ : ระหว่างบรรทัด, 2544. 128 หน้า. ISBN 974879674-4


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข