ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 827

ข้อมติ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติที่ 827
วันที่: 25 พฤษภาคม 1993
การประชุมครั้งที่: 3,217
รหัส: S/RES/827 (เอกสาร)

คะแนนเสียง: รับ: 15 

งดออกเสียง: 0  ไม่รับ: 0 

เรื่อง: ศาลพิเศษ (อดีตยูโกสลาเวีย)
ผล: เห็นชอบ

องคาพยพของคณะมนตรีความมั่นคงใน ค.ศ. 1993:
สมาชิกถาวร:

 จีน  ฝรั่งเศส  รัสเซีย  บริเตนใหญ่  สหรัฐ

สมาชิกไม่ถาวร:
 บราซิล  กาบูเวร์ดี  จิบูตี  สเปน  ฮังการี
 ญี่ปุ่น  โมร็อกโก  นิวซีแลนด์  ปากีสถาน  เวเนซุเอลา

ศาลอาญาระหว่างประเทศในอดีตยูโกสลาเวีย

ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 827 มีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 หลังจากยืนยันข้อมติที่ 713 (พ.ศ. 2534) และข้อมติในภายหลังทั้งหมดในประเด็นเกี่ยวกับอดีตยูโกสลาเวีย และอนุมัติรายงาน S/25704 ของเลขาธิการสหประชาชาติ บุฏรุส บุฏรุส-ฆอลี โดยมีระเบียบของศาลระหว่างประเทศเป็นภาคผนวก ซึ่งก่อตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศในอดีตยูโกสลาเวีย[1]

เนื่องจากมีการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในอดีตยูโกสลาเวียอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา รวมทั้งการสังหารหมู่ การกักขังอย่างเป็นระบบ และการข่มขืนสตรี ไปตลอดจนถึงการล้างเชื้อชาติ ข้อมติดังกล่าวตกลงใจว่าสถานการณ์ได้เกิดเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยประกาศเจตนาเพิ่มเติมว่าจะยุติอาชญากรรมดังกล่าวและนำความยุติธรรมกลับคืนแก่เหยื่อ[2] คณะมนตรีฯ ตัดสินใจว่าการก่อตั้งศาลพิเศษและการดำเนินคดีแก่บุคคลซึ่งรับผิดชอบต่อการละเมิดเล่านี้ โดยเป็นการยืนยันการตัดสินใจในข้อมติที่ 808 (พ.ศ. 2536)

อ้างอิง แก้

  1. Martínez, Magdalena M. Martín (1996). National sovereignty and international organizations. Martinus Nijhoff Publishers. p. 279. ISBN 978-90-411-0200-3.
  2. Cryer, Robert (2007). An introduction to international criminal law and procedure. Cambridge University Press. p. 103. ISBN 978-0521876094.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้