ขุนสุคนธวิทศึกษากร (สำอางค์ สุคนธวิท)

ขุนสุคนธวิทศึกษากร (สำอางค์ สุคนธวิท) เดิมชื่อ สำอางค์ ชุติกุล เป็นผู้แทนราษฎรคนแรกของจังหวัดสมุทรสาคร[1][2] เข้าร่วมในคณะรัฐมนตรีคณะที่ 6 และคณะที่ 7 ซึ่ง ทั้ง 2 สมัย มีนายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรี จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

ประวัติ

แก้
 • พ.ศ. 2445 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2460 สอบได้ครูมูล
 • พ.ศ. 2461 เป็นครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
  • ได้รับยศลูกเสือเป็น รองผู้กำกับตรี
  • ได้รับพระราชทานนามสกุล "สุคนธวิท" ในคราวตามเสด็จประลองยุทธเสือป่าที่พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
  • ได้รับประกาศนียบัตร ประโยคครูมูลสามัญ ป.
  • ได้รับพระราชทานเข็มศิลปวิทยา ร.6
 • พ.ศ. 2462 เป็นครูผู้ช่วยโรงเรียนประจำจังหวัดสมุทรสาคร
  • ได้รับยศลูกเสือเป็น รองผู้กำกับโท
 • พ.ศ. 2463 สอบได้ประโยคครูประถมสามัญ ป.ป
 • พ.ศ. 2467 ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น "ขุนสุคนธวิทศึกษากร"
 • พ.ศ. 2471 สอบได้วิชาทนายความ ที่มณฑลนครชัยศรี
 • พ.ศ. 2472 ลาออกจากราชการ ไปประกอบอาชีพทนายความ
 • พ.ศ. 2476 ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรสาคร
 • พ.ศ. 2477 ทรางพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นรัฐมนตรี ช่วยราชการกระทรวงเศรษฐการ
 • พ.ศ. 2478 เป็นผู้รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ และเป็นรัฐมนตรีสั่งราชการกระทรวงธรรมการ
 • พ.ศ. 2480 ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรสาคร ( สมัยที่ 2 )
  • ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีสั่งราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ
  • ได้รับพระทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญพิทักษืรัฐธรรมนูญ
 • พ.ศ. 2484 ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรสาคร (สมัยที่ 3)
 • พ.ศ. 2486 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร และได้รับเลือกต่อเนื่องตลอดมาจนถึงแก่กรรม
 • พ.ศ. 2488 เป็นนายกเทศมนตรี เทศบาล ตำบลกระทุ่มแบน ตั้งแต่วันที่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2501

อ้างอิง

แก้