กีฬาสกีลงเขาในโอลิมปิกฤดูหนาว 2018

กีฬาสกีลงเขาในโอลิมปิกฤดูหนาว 2018 เป็นการแข่งขันกีฬาสกีลงเขาที่จัดขึ้นในเมืองพย็องชัง, ประเทศเกาหลีใต้ กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 12–24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยได้จัดขึ้นที่ ศูนย์กีฬาสกีลงเขาช็องซ็อน (ความเร็ว) และศูนย์กีฬาสกีลงเขาย็องพย็อง (เทคนิค)[1]

กีฬาสกีลงเขา
ในโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งที่ 23
สนามศูนย์กีฬาสกีลงเขาช็องซ็อน (ความเร็ว)
ศูนย์กีฬาสกีลงเขาย็องพย็อง (เทคนิค)
ช็องซ็อนและพย็องชัง, ประเทศเกาหลีใต้
วันที่12–24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
จำนวนรายการ11 (ชาย 5, หญิง 5, ผสม 1)
จำนวนนักกีฬา322  คน จาก 80 ประเทศ
← 2014
2022 →

ซึ่งการแข่งขันกีฬาเคอร์ลิงครั้งนี้มีการแข่งขันทั้งหมด 11 รายการ คือ ประเภททีมชาย 5 รายการ, ประเภททีมหญิง 5 รายการ และประเภทผสม 1 รายการ โดยแต่ละรายการจะมีนักกีฬา 322 คน จาก 80 ประเทศ

ตารางการแข่งขัน แก้

ตารางข้างล่างนี้เป็นตารางการแข่งขันทั้งหมด 11 รายการ[2]

เวลาจะยึดตามเวลามาตรฐานเกาหลี (UTC+9).

วัน เวลา รายการ
13 กุมภาพันธ์ 11:30
15:00
ผสม บุคคลชาย
15 กุมภาพันธ์ 10:00
13:45
ไจแอนท์สลาลอม บุคคหญิง
11:30 ดาวน์ฮิลล์ บุคคลชาย
16 กุมภาพันธ์ 10:00
13:15
สลาลอม บุคคหญิง
11:00 ซูเปอร์จี บุคคลชาย
17 กุมภาพันธ์ 12:00 ซูเปอร์จี บุคคลหญิง
18 กุมภาพันธ์ 10:15
13:45
ไจแอนท์สลาลอม บุคคชาย
21 กุมภาพันธ์ 11:00 ดาวน์ฮิลล์ บุคคลหญิง
22 กุมภาพันธ์ 10:00
13:30
สลาลอม บุคคชาย
11:30
15:00
ผสม บุคคลหญิง
24 กุมภาพันธ์ 11:00 ทีมผสม
หมายเหตุ
 • ผสม บุคคลชาย ได้เลื่อนการแข่งขันจากวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ไปยัง 15 กุมภาพันธ์ เนื่องจากประสบปัญหาลมที่พัดอย่างรุนแรง[3]
 • ไจแอนท์สลาลอม บุคคหญิง ได้เลื่อนการแข่งขันจากวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ไปยัง 15 กุมภาพันธ์ เนื่องจากประสบปัญหาลมที่พัดอย่างรุนแรง[4]
 • สลาลอม บุคคหญิง ได้เลื่อนการแข่งขันจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ไปยัง 16 กุมภาพันธ์ เนื่องจากประสบปัญหาลมที่พัดอย่างรุนแรง[5]
 • ซูเปอร์จี บุคคชาย ได้เลื่อนการแข่งขันจากวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ไปยัง 16 กุมภาพันธ์ เนื่องจากตารางการแข่งขันที่ทับซ้อน
 • ผสม บุคคลหญิง ได้เลื่อนการแข่งขันจากวันที่ 23 กุมภาพันธ์ มายัง 22 กุมภาพันธ์[6]

ข้อมูลการแข่งขัน แก้

วัน รายการ ความสูง
จุดเริ่มต้น
ความสูง
จุดสิ้นสุด
ผลต่าง
ความสูง
ระยะทาง ค่าเฉลี่ย
ความชัน
15 กุมภาพันธ์ ดาวน์ฮิลล์ – บุคคลชาย 1,370 m (4,495 ft) 545 m (1,788 ft) 825 m (2,707 ft) 2.965 km (1.842 mi) 27.8%
21 กุมภาพันธ์ ดาวน์ฮิลล์ – บุคคลหญิง 1,275 m (4,183 ft) 545 m (1,788 ft) 730 m (2,395 ft) 2.775 km (1.724 mi) 26.3%
13 กุมภาพันธ์ ดาวน์ฮิลล์ – (SC) – บุคคลชาย 1,195 m (3,921 ft) 545 m (1,788 ft) 650 m (2,133 ft) 2.050 km (1.274 mi) 31.7%
22 กุมภาพันธ์ ดาวน์ฮิลล์ – (SC) – บุคคลหญิง  1,275 m (4,183 ft)  545 m (1,788 ft)  730 m (2,400 ft)  2.775 km (1.724 mi) 26.3%
16 กุมภาพันธ์ ซูเปอร์จี – บุคคลชาย 1,195 m (3,921 ft) 545 m (1,788 ft) 650 m (2,133 ft) 2.322 km (1.443 mi) 28%
17 กุมภาพันธ์ ซูเปอร์จี – บุคคลหญิง 1,130 m (3,707 ft) 545 m (1,788 ft) 585 m (1,919 ft) 2.010 km (1.249 mi) 29.1%
18 กุมภาพันธ์ ไจแอนท์สลาลอม – บุคคลชาย 1,405 m (4,610 ft) 965 m (3,166 ft) 440 m (1,444 ft)  1.326 km (0.824 mi) 33.2%
15 กุมภาพันธ์ ไจแอนท์สลาลอม – บุคคลหญิง 1,365 m (4,478 ft) 965 m (3,166 ft) 400 m (1,312 ft)  1.250 km (0.777 mi) 32.0%
22 กุมภาพันธ์ สลาลอม – บุคคลชาย 1,176 m (3,858 ft) 965 m (3,166 ft) 211 m (692 ft)  0.575 km (0.357 mi) 36.7%
16 กุมภาพันธ์ สลาลอม – บุคคลหญิง 1,169 m (3,835 ft) 965 m (3,166 ft) 204 m (669 ft)  0.556 km (0.345 mi) 36.7%
13 กุมภาพันธ์ สลาลอม – (SC) – บุคคลชาย 745 m (2,444 ft) 545 m (1,788 ft) 200 m (656 ft)  0.521 km (0.324 mi) 38.4%
22 กุมภาพันธ์ สลาลอม – (SC) – บุคคลหญิง 724 m (2,375 ft) 545 m (1,788 ft) 179 m (587 ft)  0.515 km (0.320 mi) 34.8%
24 กุมภาพันธ์ ทีม 1,041 m (3,415 ft) 961 m (3,153 ft) 80 m (262 ft)  0.265 km (0.165 mi) 30.2%

รอบคัดเลือก แก้

สรุปผลการคัดเลือก แก้

ประเทศที่เข้าร่วม แก้

มีนักกีฬาทั้งหมด 322 คนจาก 80 ประเทศเข้าร่วมแข่งขัน (รวมถึงคณะนักกีฬาจากนักกีฬาโอลิมปิกจากรัสเซีย)[7]

คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติที่เข้าร่วมการแข่งขัน
เข้าร่วมในปี 2014 แต่ไม่ได้เข้าร่วมปี 2018 เข้าร่วมในปี 2018 แต่ไม่ได้เข้าร่วมปี 2014

ประเทศที่เข้าร่วมครั้งแรก

สรุปเหรียญรางวัล แก้

ตารางเหรียญรางวัล แก้

อันดับที่ ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1   ออสเตรีย (AUT) 3 2 2 7
2   สวิตเซอร์แลนด์ (SUI) 2 3 2 7
3   สวีเดน (SWE) 2 0 0 2
4   นอร์เวย์ (NOR) 1 4 2 7
5   สหรัฐ (USA) 1 1 1 3
6   อิตาลี (ITA) 1 0 1 2
7   เช็กเกีย (CZE) 1 0 0 1
8   ฝรั่งเศส (FRA) 0 1 2 3
9   ลีชเทินชไตน์ (LIE) 0 0 1 1
รวม 11 11 11 33

ประเภทชาย แก้

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ดาวน์ฮิลล์[8]
รายละเอียด
อัคเซล ลุนด์ สวินดัล
  ประเทศนอร์เวย์
1:40.25 เชทิล ยานสรุด
  ประเทศนอร์เวย์
1:40.37 เบอัท ฟอยซ์
  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
1:40.43
ซูเปอร์จี[9]
รายละเอียด
มัทเทียส ไมเออร์
  ประเทศออสเตรีย
1:24.44 เบอัท ฟอยซ์
  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
1:24.57 เชทิล ยานสรุด
  ประเทศนอร์เวย์
1:24.62
ไจแอนท์สลาลอม[10]
รายละเอียด
มาร์เซล เฮียร์เชอร์
  ประเทศออสเตรีย
2:18.04 เฮนริค คริสตอฟเฟอร์เซน
  ประเทศนอร์เวย์
2:19.31 อาเล็กซี แป็งตูโรลต์
  ประเทศฝรั่งเศส
2:19.35
สลาลอม[11]
รายละเอียด
อันเดร มีห์เรอร์
  ประเทศสวีเดน
1:38.99 ราโมน เซนฮอยเซิร์น
  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
1:39.33 มีคาเอล มัทท์
  ประเทศออสเตรีย
1:39.66
ผสม[12]
รายละเอียด
มาร์เซล เฮียร์เชอร์
  ประเทศออสเตรีย
2:06.52 อาเล็กซี แป็งตูโรลต์
  ประเทศฝรั่งเศส
2:06.75 วิกตอร์ มูฟาต์-ฌ็องเดต์
  ประเทศฝรั่งเศส
2:07.54

ประเภทหญิง แก้

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ดาวน์ฮิลล์[13]
รายละเอียด
โซฟีอา กอจจีอา
  ประเทศอิตาลี
1:39.22 รายนีลด์ โมวิงเกล
  ประเทศนอร์เวย์
1:39.31 ลินด์ซี่ย์ วอนน์
  สหรัฐ
1:39.69
ซูเปอร์จี[14]
รายละเอียด
เอสเตอร์ เลเดทสกา
  ประเทศเช็กเกีย
1:21.11 อันนา ไฟท์
  ประเทศออสเตรีย
1:21.12 ทีน่า ไวราเทอร์
  ประเทศลีชเทินชไตน์
1:21.22
ไจแอนท์สลาลอม[15]
รายละเอียด
มิเคลา ชิฟฟริน
  สหรัฐ
2:20.02 รายนีลด์ โมวิงเกล
  ประเทศนอร์เวย์
2:20.41 เฟเดริกา บริญโญเน
  ประเทศอิตาลี
2:20.48
สลาลอม[16]
รายละเอียด
ฟรีด้า ฮันส์ด็อตเตอร์
  ประเทศสวีเดน
1:38.63 เวนดี้ โฮลเดอเนอร์
  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
1:38.68 คาทารีนา กัลล์ฮูเบอร์
  ประเทศออสเตรีย
1:38.95
ผสม[17]
รายละเอียด
มิเชลล์ กีซิน
  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
2:20.90 มิเคลา ชิฟฟริน
  สหรัฐ
2:21.87 เวนดี้ โฮลเดอเนอร์
  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
2:22.34

ประเภทผสม แก้

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมผสม[18]
รายละเอียด
  สวิตเซอร์แลนด์ (SUI)
ลูคา แอร์นี
เดนิส ไฟเออร์อาเบินด์
เวนดี้ โฮลเดอเนอร์
ดาเนียล ยูล
ราโมน เซนฮอยเซิร์น

  ออสเตรีย (AUT)
ชเตฟานี บรุนเนอร์
มานูเอล เฟลเลอร์
คาทารีนา กัลล์ฮูเบอร์
คาทารีนา ลีนส์แบร์เกอร์
มีคาเอล มัทท์
มาร์โค ชวาร์ซ
  นอร์เวย์ (NOR)
เซบัสเตียน ฟอสส์-ซูเลโวก
นีนา ฮาเวอร์-เลอเซท
ไลฟ์ คริสเตียน เนสท์วูล์ด-ฮาวเกน
คริสติน ลีสดาห์ล
โยนาธัน นอร์ดบ็อตเตน
มาเรน เชิลด์

อ้างอิง แก้

 1. "Venues". www.pyeongchang2018.com/. Pyeongchang 2018 Olympic Organizing Committee for the ฤดูหนาว 2018 Olympics. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-02-17. สืบค้นเมื่อ 26 December 2017.
 2. "2018-02 Calendar". FIS. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-01-20. สืบค้นเมื่อ 24 July 2017.
 3. https://www.theguardian.com/sport/2018/feb/11/winter-olympics-2018-pyeongchang-downhill-skiing-postponed
 4. https://www.bbc.co.uk/sport/winter-olympics/43027402
 5. https://www.reuters.com/article/us-olympics-2018-alps-w-sl-delay/womens-slalom-postponed-until-friday-idUSKCN1FY06Q
 6. "Shiffrin to miss downhill after combined moved forward". Reuters. 2018. สืบค้นเมื่อ 20 February 2018.
 7. Number of Entries by NOC เก็บถาวร 2018-02-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน pyeongchang2018.com
 8. Men's downhill results
 9. Men's super-G results
 10. Men's giant slalom results
 11. Men's slalom results
 12. Men's combined results
 13. Women's downhill results
 14. Women's super-G results
 15. Women's giant slalom results
 16. Women's slalom results
 17. Women's combined results
 18. Mixed team results