กีฬาฤดูหนาว เป็นกีฬาที่เล่นกันในสภาพพื้นที่ซึ่งเป็นหิมะหรือลานน้ำแข็ง ซึ่งเมื่อเทียบกับกีฬาฤดูร้อนแล้วจะมีจำนวนชนิดกีฬาน้อยกว่ามาก และนอกจากนี้กีฬาฤดูหนาวยังได้ถูกบรรจุให้อยู่ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวอีกด้วย

ชนิดของกีฬาฤดูหนาว

แก้
  • ไบแอธลอน (อังกฤษ: Biathlon) เป็นกีฬาสกียิงเป้า ซึ่งนักกีฬามีหน้าที่ในการเล่นสกีไปบนพื้นราบในระยะที่กำหนด แล้วทำการยิงเป้าซึ่งจะเป็นจุดตั้งอยู่ ณ ด้านข้างของแนววิ่งสกี ซึ่งต้องทำให้ได้เร็วที่สุดทั้งการยิงเป้าและการวิ่งโดยใช้สกี
  • บอบสเลด (อังกฤษ: Bobsled) มี 2 ประเภท คือ
    • บอบสเลดสเคเลทัน (อังกฤษ: Bobsled Skeleton) เป็นกีฬาที่มีลักษณะคล้ายๆกับรถไฟราง กล่าวคือ นักกีฬานั้นมีหน้าที่เลี้ยงกระดานที่ตนเองนอนคว่ำหันหัวไปด้านหน้าไปตามรางที่มีลักษณะอุโมงค์เปิดด้านบนและมีพื้นเป็นน้ำแข็งให้เร็วที่สุด โดยที่อนุญาตให้นักกีฬาทำการไสกระดานได้ในช่วงก่อนเส้นเข้ารางเพื่อเพื่มความเร็ว แต่หลังจากนั้นจะไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายถูกพื้นรางและห้ามให้ตัวหลุดจากกระดานโดยเด็ดขาด

รูปสัญลักษณ์ของกีฬาชนิดต่างๆ

แก้