กิบซัน บริษัทผลิตกีตาร์ ทั้งกีตาร์โปร่งและกีตาร์ไฟฟ้า กำเนิดขึ้นโดย Orville H. Gibson ในปี 1856 ทางตอนเหนือของนิวยอร์ก

1996 Gibson Les Paul Studio Limited Edition Gem Series

ชื่อรุ่นหลักของกีตาร์กิบซัน

แก้
  • Double Neck Electric Hawaiian
  • Super 400 CES
  • Custom Tree Pickup
  • SG
  • Les Paul
  • Explorer
  • ES
  • modern

โดยกิบซันมียี่ห้อที่ผลิตเพื่อนักดนตรีที่มีกำลังทรัพย์ต่ำคือ epiphone ซึ่งผลิตที่เกาหลี จีนและอินโดนีเซียโดยรูปทรงจะคล้ายคลึงกับต้นแบบทุกอย่างต่างกันที่หัวของกีตาร์และความเรียบร้อยของตัวกีตาร์