การ์ด

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก การ์ด (ป้องกัน))

การ์ด อาจหมายถึง

กีฬา
ความหมายอื่น