การแถลงข่าว (อังกฤษ: news conference หรือ press conference) การจัดงานสื่อมวลชนโดยผู้ให้ข่าวเชิญนักข่าวมารับข่าว

งานแถลงข่าวที่ทำเนียบขาว

ในการแถลงข่าวนั้นอาจมีผู้ให้ข่าวจำนวนหนึ่งคนหรือมากกว่า ที่อาจให้ผู้รายงานข่าวถามคำถาม ในบางครั้งอาจเป็นงานที่จัดเพื่อตอบคำถามเพียงอย่างเดียว ในบางครั้งไม่เปิดโอกาสให้นักข่าวถามคำถาม ส่วนในงานที่ไม่มีการให้สัมภาษณ์ หรือตอบคำถามใด จะมีการให้ถ่ายรูปอย่างเดียว ที่เรียกว่า ภาพข่าว

งานแถลงข่าวนั้นโดยมากจะจัดขึ้นโดยนักการเมือง ทีมกีฬา สตูดิโอภาพยนตร์หรือผู้มีชื่อเสียง ผู้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้า นักกฎหมายเพื่อให้ข้อมูลคดีความ หรือโดยใครก็ได้ที่ต้องการหาผลประโยชน์จากสื่อ สถานที่จัดงานอาจจัดขึ้นที่ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่เป็นทางการอย่างเช่น ทำเนียบขาว หรือสถานที่ไม่เป็นทางการอย่างเช่นท้องถนน เช่น สถานที่เกิดอาชญากรรม สถานที่มักใช้จัดงานแถลงข่าว คือ ห้องแถลงข่าวของโรงแรม และ สำนักงานศาล เป็นต้น