การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2563

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2563 จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (นายก อบจ. ร้อยเอ็ด) ครั้งแรกหลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562[1]

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2563

← พ.ศ. 2555 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2565 →
ลงทะเบียน1,041,692
ผู้ใช้สิทธิ598,163
57.42% (ลดลง%)
 
No image.svg
No image.svg
No image.svg
ผู้สมัคร เอกภาพ พลซื่อ มังกร ยนต์ตระกูล สถาพร ว่องสัธนพงษ์
พรรค อิสระ กลุ่มเพื่อไทยร้อยเอ็ด คณะก้าวหน้า
คะแนนเสียง 221,845 215,694 94,324
% 39.47 38.37 16.78

 
No image.svg
No image.svg
No image.svg
ผู้สมัคร ชยพล ญศมูลมณี โชคชัย ชนะดี จิราภรณ์ น้อยวิบล
พรรค อิสระ อิสระ อิสระ
คะแนนเสียง 16,974 6,668 6,578
% 3.02 1.19 1.17

แผนที่แสดงผลการเลือกตั้ง โดยแสดงผลเฉพาะผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละเขต

นายก อบจ. ร้อยเอ็ดก่อนการเลือกตั้ง

มังกร ยนต์ตระกูล
กลุ่มเพื่อไทยร้อยเอ็ด

ว่าที่นายก อบจ. ร้อยเอ็ด

เอกภาพ พลซื่อ
อิสระ

ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า เอกภาพ พลซื่อ ผู้สมัครอิสระ ได้รับเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่ง เอาชนะ มังกร ยนต์ตระกูล กลุ่มเพื่อไทยร้อยเอ็ด อดีตนายก อบจ. ร้อยเอ็ด 2 สมัย ด้วยคะแนนเพียง 6,151 คะแนน ส่วนผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า สถาพร ว่องสัธนพงษ์ ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับสาม

ผู้สมัคร แก้

หมายเลข สังกัด รายนามผู้สมัคร
1 อิสระ เอกภาพ พลซื่อ
2 คณะก้าวหน้า สถาพร ว่องสัธนพงษ์
3 กลุ่มเพื่อไทยร้อยเอ็ด มังกร ยนต์ตระกูล
4 อิสระ ชยพล ญศมูลมณี
5 อิสระ โชคชัย ชนะดี
6 อิสระ จิราภรณ์ น้อยวิบล

ผลการเลือกตั้ง แก้

ผลการเลือกตั้ง นายก อบจ. ร้อยเอ็ด พ.ศ. 2563
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ผู้สมัครอิสระ (สายพลังประชารัฐ) เอกภาพ พลซื่อ (1) 221,854 39.47
กลุ่มเพื่อไทยร้อยเอ็ด มังกร ยนต์ตระกูล (3) 215,694 38.37
คณะก้าวหน้า สถาพร ว่องสัธนพงษ์ (2) 94,324 16.78
อิสระ ชยพล ญศมูลมณี (4) 16,974 3.02
อิสระ โชคชัย ชนะดี (5) 6,668 1.19
อิสระ จิราภรณ์ น้อยวิบล (6) 6,578 1.17
ผลรวม 562,083 100.00
บัตรดี 562,083 93.97
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 16,364 2.74
บัตรเสีย 19,716 3.29
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 598,163 57.42
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,041,692 100.00

หมายเหตุ: ตัวเลขใน ( ) คือหมายเลขผู้สมัคร

อ้างอิง: [2]

 
ผลการคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รายอำเภอ สังเกตการแบ่งพื้นที่คะแนนของผู้สมัครตระกูลพลซื่อที่มีคะแนนนำในอำเภอฝั่งทิศเหนือ และผู้สมัครสายเพื่อไทยที่มีคะแนนนำในอำเภอฝั่งทิศใต้


อ้างอิง แก้

  1. ราชกิจจานุเบกษา (26 ตุลาคม 2020). "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด" (PDF). ratchakitcha.soc.go.th. สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2022.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
  2. "องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด". www.pao-roiet.go.th.


ก่อนหน้า การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2563 ถัดไป
การเลือกตั้งนายก อบจ. ร้อยเอ็ด
พ.ศ. 2555
  การเลือกตั้งนายก อบจ. ร้อยเอ็ด
พ.ศ. 2563

  การเลือกตั้งนายก อบจ. ร้อยเอ็ด
พ.ศ. 2565