การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2560

การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 จะจัดในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เป็นการเลือกตั้งก่อนกำหนดสามปี หลังจากนายกรัฐมนตรีตัดสินใจที่จะยุบสภา[1] เพื่อเลือกตั้งรัฐสภาสหราชอาณาจักรที่ 57 ในการเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร มีการออกเสียงลงคะแนนใน 650 เขตเลือกตั้งของสหราชอาณาจักรเพื่อเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาเข้าไปนั่งในสภาสามัญชนซึ่งเป็นสภาล่างของรัฐสภา หัวหน้าพรรคการเมืองหรือแนวร่วมพรรคการเมืองใหญ่สุดในสภาสามัญชนจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี

การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2560
สหราชอาณาจักร
พ.ศ. 2558 ←
8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ทั้งหมด 650 ที่นั่งในสภาสามัญชน
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 68.7% (Increase2.3%)
  พรรคที่หนึ่ง พรรคที่สอง
  เทเรซา เมย์ เจเรมี คอร์บิน
ผู้นำ เทเรซา เมย์ เจเรมี คอร์บิน
พรรค พรรคอนุรักษนิยม พรรคแรงงาน
ผู้นำตั้งแต่ 11 กรกฎาคม 2559 12 กันยายน 2558
ที่นั่งผู้นำ เขตเมเดนเฮด เขตอิสลิงตันเหนือ
ผลครั้งที่แล้ว 330 ที่นั่ง, 36.9% 232 ที่นั่ง, 30.4%
ที่นั่งก่อนเลือกตั้ง 330 229
ที่นั่งที่ได้ 317* 262
เปลี่ยนแปลง Decrease 13 Increase 30
คะแนนเสียง 13,632,914 12,874,985
ร้อยละ 42.3% 40.0%

2017UKElectionMap.svg


นายกรัฐมนตรี
ก่อนการเลือกตั้ง

เทเรซา เมย์
พรรคอนุรักษนิยม

นายกรัฐมนตรี
ที่ได้รับเลือกตั้ง

เทเรซา เมย์
พรรคอนุรักษนิยม

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Theresa May seeks general election". BBC News (ใน en-GB). 18 April 2017. สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2560.