การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2548

การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2548 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคแรงงานได้รับที่นั่ง 355 ที่นั่ง ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่นั่งในสภาสามัญชน ทำให้สามารถจะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้เป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน พรรคอนุรักษนิยมได้รับที่นั่ง 198 ที่นั่ง พรรคเสรีประชาธิปไตยได้รับที่นั่ง 62 ที่นั่ง มากที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งพรรคมา

การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2548

← พ.ศ. 2544 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2553 →

ทั้งหมด 646 ที่นั่งในสภาสามัญชน
ต้องการ 324 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก
ผู้ใช้สิทธิ61.4%
  First party Second party Third party
  Tony Blair WEF (cropped).jpg Michael Howard 1099 cropped.jpg Charles Kennedy MP (cropped).jpg
ผู้นำ โทนี แบลร์ ไมเคิล โฮเวิร์ด ชาลส์ เคนเนดี
พรรค พรรคแรงงาน พรรคอนุรักษนิยม พรรคเสรีประชาธิปไตย
ผู้นำตั้งแต่ 21 กรกฎาคม 2537 6 พฤศจิกายน 2546 9 สิงหาคม 2542
เขตของผู้นำ ส.ส. เขต Sedgefield ส.ส. เขต Folkestone & Hythe ส.ส. เขต Ross, Skye, & Lochaber
การเลือกตั้งล่าสุด 413 ที่นั่ง, 40.7% 166 ที่นั่ง, 31.7% 52 ที่นั่ง, 18.3%
เขตล่าสุด 403 165 52
ที่นั่งที่ชนะ 355 198 62
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง ลดลง47 เพิ่มขึ้น33 เพิ่มขึ้น11
คะแนนเสียง 9,552,436 8,784,915 5,985,454
ร้อยละ 35.2% 32.4% 22.0%
Swing ลดลง5.5% เพิ่มขึ้น0.7% เพิ่มขึ้น3.7%

2005UKElectionMap.svg

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

โทนี แบลร์
พรรคแรงงาน (สหราชอาณาจักร)

ว่าที่นายกรัฐมนตรี

โทนี แบลร์
พรรคแรงงาน (สหราชอาณาจักร)

อ้างอิงแก้ไข