การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2548

การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2548 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคแรงงานได้รับที่นั่ง 355 ที่นั่ง ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่นั่งในสภาสามัญชน ทำให้สามารถจะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้เป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน พรรคอนุรักษนิยมได้รับที่นั่ง 198 ที่นั่ง พรรคเสรีประชาธิปไตยได้รับที่นั่ง 62 ที่นั่ง มากที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งพรรคมา

การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2548

← พ.ศ. 2544 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2553 →

ทั้งหมด 646 ที่นั่งในสภาสามัญชน
ต้องการ 324 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก
ผู้ใช้สิทธิ61.4%
  First party Second party Third party
 
ผู้นำ โทนี แบลร์ ไมเคิล โฮเวิร์ด ชาลส์ เคนเนดี
พรรค พรรคแรงงาน พรรคอนุรักษนิยม พรรคเสรีประชาธิปไตย
ผู้นำตั้งแต่ 21 กรกฎาคม 2537 6 พฤศจิกายน 2546 9 สิงหาคม 2542
เขตของผู้นำ ส.ส. เขต Sedgefield ส.ส. เขต Folkestone & Hythe ส.ส. เขต Ross, Skye, & Lochaber
เลือกตั้งล่าสุด 413 ที่นั่ง, 40.7% 166 ที่นั่ง, 31.7% 52 ที่นั่ง, 18.3%
ที่นั่งก่อนหน้า 403 165 52
ที่นั่งที่ชนะ 355 198 62
ที่นั่งเปลี่ยน ลดลง47 เพิ่มขึ้น33 เพิ่มขึ้น11
คะแนนเสียง 9,552,436 8,784,915 5,985,454
% 35.2% 32.4% 22.0%
%เปลี่ยน ลดลง5.5% เพิ่มขึ้น0.7% เพิ่มขึ้น3.7%


นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

โทนี แบลร์
พรรคแรงงาน (สหราชอาณาจักร)

ว่าที่นายกรัฐมนตรี

โทนี แบลร์
พรรคแรงงาน (สหราชอาณาจักร)

อ้างอิง แก้