การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2544

การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2544 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคแรงงานได้รับที่นั่ง 413 ที่นั่ง ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่นั่งในสภาสามัญชน ทำให้สามารถจะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน ส่วนพรรคอนุรักษนิยมได้รับที่นั่ง 166 ที่นั่ง ทำให้นายวิลเลียม เฮก ลาออกจากหัวหน้าพรรคอนุรักษนิยม และทำให้เขากลายเป็นหัวหน้าพรรคอนุรักษนิยมคนแรกที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่ นายออสเตน เชมเบอร์เลน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค และพรรคเสรีประชาธิปไตยได้รับที่นั่ง 52 ที่นั่ง

การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2544
สหราชอาณาจักร
← พ.ศ. 2540 7 มิถุนายน พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2548 →

ทั้งหมด 659 ที่นั่งในสภาสามัญชน
ต้องการ 330 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก
ผู้ใช้สิทธิ59.4%
  First party Second party Third party
  Tony Blair in 2002.jpg William Hague Foreign Secretary (2010).jpg Charles Kennedy MP (cropped).jpg
ผู้นำ โทนี แบลร์ วิลเลียม เฮก ชาลส์ เคนเนดี
พรรค พรรคแรงงาน (สหราชอาณาจักร) พรรคอนุรักษนิยม (สหราชอาณาจักร) พรรคเสรีประชาธิปไตย (สหราชอาณาจักร)
ผู้นำตั้งแต่ 21 กรกฎาคม 2537 19 มิถุนายน 2540 9 สิงหาคม 2542
เขตของผู้นำ ส.ส. เขต Sedgefield ส.ส. เขต Richmond (Yorks) ส.ส. เขต Ross, Skye, & Lochaber
การเลือกตั้งล่าสุด 418 ที่นั่ง, 43.2% 165 ที่นั่ง, 30.7% 46 ที่นั่ง, 16.8%
ที่นั่งที่ชนะ 413 166 52
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง ลดลง5 เพิ่มขึ้น1 เพิ่มขึ้น6
คะแนนเสียง 10,724,953 8,357,615 4,814,321
ร้อยละ 40.7% 31.7% 18.3%
Swing ลดลง2.5% เพิ่มขึ้น1% เพิ่มขึ้น1.5%

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

โทนี แบลร์
พรรคแรงงาน (สหราชอาณาจักร)

ว่าที่นายกรัฐมนตรี

โทนี แบลร์
พรรคแรงงาน (สหราชอาณาจักร)

อ้างอิงแก้ไข