การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2544

การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2544 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคแรงงานได้รับที่นั่ง 413 ที่นั่ง ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่นั่งในสภาสามัญชน ทำให้สามารถจะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน ส่วนพรรคอนุรักษนิยมได้รับที่นั่ง 166 ที่นั่ง ทำให้นายวิลเลียม เฮก ลาออกจากหัวหน้าพรรคอนุรักษนิยม และทำให้เขากลายเป็นหัวหน้าพรรคอนุรักษนิยมคนแรกที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่ นายออสเตน เชมเบอร์เลน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค และพรรคเสรีประชาธิปไตยได้รับที่นั่ง 52 ที่นั่ง

การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2544

← พ.ศ. 2540 7 มิถุนายน พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2548 →

ทั้งหมด 659 ที่นั่งในสภาสามัญชน
ต้องการ 330 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก
ผู้ใช้สิทธิ59.4%
  First party Second party Third party
 
ผู้นำ โทนี แบลร์ วิลเลียม เฮก ชาลส์ เคนเนดี
พรรค พรรคแรงงาน (สหราชอาณาจักร) พรรคอนุรักษนิยม (สหราชอาณาจักร) พรรคเสรีประชาธิปไตย (สหราชอาณาจักร)
ผู้นำตั้งแต่ 21 กรกฎาคม 2537 19 มิถุนายน 2540 9 สิงหาคม 2542
เขตของผู้นำ ส.ส. เขต Sedgefield ส.ส. เขต Richmond (Yorks) ส.ส. เขต Ross, Skye, & Lochaber
เลือกตั้งล่าสุด 418 ที่นั่ง, 43.2% 165 ที่นั่ง, 30.7% 46 ที่นั่ง, 16.8%
ที่นั่งที่ชนะ 413 166 52
ที่นั่งเปลี่ยน ลดลง5 เพิ่มขึ้น1 เพิ่มขึ้น6
คะแนนเสียง 10,724,953 8,357,615 4,814,321
% 40.7% 31.7% 18.3%
%เปลี่ยน ลดลง2.5% เพิ่มขึ้น1% เพิ่มขึ้น1.5%

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

โทนี แบลร์
พรรคแรงงาน (สหราชอาณาจักร)

ว่าที่นายกรัฐมนตรี

โทนี แบลร์
พรรคแรงงาน (สหราชอาณาจักร)

อ้างอิง

แก้