การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2522

การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2522 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 ในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคอนุรักษนิยมได้รับที่นั่ง 339 ที่นั่ง ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่นั่งในสภาสามัญชน ทำให้สามารถจะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้เป็นสมัยแรกนับตั้งแต่พ่ายแพ้การเลือกตั้งเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 และทำให้มาร์กาเรต แทตเชอร์เป็นสตรีคนแรกที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร ส่วนพรรคแรงงานได้รับที่นั่ง 269 ที่นั่ง พรรคเสรีนิยมได้รับที่นั่ง 11 ที่นั่ง

การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2522

← ตุลาคม พ.ศ. 2517 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2526 →

ทั้งหมด 635 ที่นั่งในสภาสามัญชน
ต้องการ 318 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก
ผู้ใช้สิทธิ76%
  First party Second party
 
ผู้นำ มาร์กาเรต แทตเชอร์ เจมส์ คัลลาฮาน
พรรค พรรคอนุรักษนิยม (สหราชอาณาจักร) พรรคแรงงาน (สหราชอาณาจักร)
ผู้นำตั้งแต่ 11 กุมภาพันธ์ 2518 5 เมษายน 2519
เขตของผู้นำ ส.ส. เขต Finchley ส.ส. เขต คาร์ดิฟฟ์ ตะวันออกเฉียงใต้
เลือกตั้งล่าสุด 277 ที่นั่ง, 35.8% 319 ที่นั่ง, 39.2%
ที่นั่งที่ชนะ 339 269
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น58 ลดลง50
คะแนนเสียง 13,697,923 11,532,218
% 43.9% 36.9%
%เปลี่ยน เพิ่มขึ้น8.1% ลดลง2.3%

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

เจมส์ คัลลาฮาน
พรรคแรงงาน (สหราชอาณาจักร)

ว่าที่นายกรัฐมนตรี

มาร์กาเรต แทตเชอร์
พรรคอนุรักษนิยม (สหราชอาณาจักร)

อ้างอิง แก้