การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2526

การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2526 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2526 ในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคอนุรักษนิยมได้รับที่นั่ง 397 ที่นั่ง ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่นั่งในสภาสามัญชน ทำให้สามารถจะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน แม้ว่าเศรษฐกิจตกต่ำและการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ชัยชนะในสงครามหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ และความระส่ำระสายของพรรคฝ่ายค้านทำให้ได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดที่สุดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2488 ส่วนพรรคแรงงานได้รับที่นั่ง 209 ที่นั่ง พรรคเสรีนิยมและพรรคสังคมประชาธิปไตยได้รับที่นั่งรวมกัน 23 ที่นั่ง

การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2526

← พ.ศ. 2522 9 มิถุนายน พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2530 →

ทั้งหมด 650 ที่นั่งในสภาสามัญชน
ต้องการ 326 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก
ผู้ใช้สิทธิ72.7%
  First party Second party
 
ผู้นำ มาร์กาเรต แทตเชอร์ ไมเคิล ฟุต
พรรค พรรคอนุรักษนิยม (สหราชอาณาจักร) พรรคแรงงาน (สหราชอาณาจักร)
ผู้นำตั้งแต่ 11 กุมภาพันธ์ 2518 4 พฤศจิกายน 2523
เขตของผู้นำ ส.ส. เขต Finchley ส.ส. เขต Blaenau Gwent
เลือกตั้งล่าสุด 339 ที่นั่ง, 43.9% 269 ที่นั่ง, 36.9%
ที่นั่งที่ชนะ 397 209
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น 58 ลดลง 60
คะแนนเสียง 13,012,316 8,456,934
% 42.4% 27.6%
%เปลี่ยน ลดลง1.5% ลดลง9.3%

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

มาร์กาเรต แทตเชอร์
พรรคอนุรักษนิยม (สหราชอาณาจักร)

ว่าที่นายกรัฐมนตรี

มาร์กาเรต แทตเชอร์
พรรคอนุรักษนิยม (สหราชอาณาจักร)

อ้างอิง แก้