บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

การุณราช เป็นเสนายักษ์ 1 ใน 20 ตนของเสนายักษ์กรุงลงกา

บทบาทแก้ไข

การุณราช เป็นเสนายักษ์ของกรุงลงกา ครั้งหนึ่งเคยแปลงร่างเป็นช้างเอราวัณ เพื่อหลอก พระลักษมณ์ ในขณะที่อินทรชิตออกศึกและแปลงร่างเป็นพระอินทร์ ให้ได้ประทับ

ลักษณะและสีแก้ไข

มีลักษณะสีหงเสน 1 หน้า 2 มือ หัวโล้น

อ้างอิงแก้ไข

  1. https://sitanonchi.wordpress.com/แนะนำตัวละครในวรรณคดีเ/การุณราช/

2. http://www.baanmaha.com/community/threads/33632-ช้างเอราวัณ

3. http://www.wikiwand.com/th/การุณราช