เปิดเมนูหลัก

การสนับสนุนอิรักของโซเวียตในสงครามอิรัก–อิหร่าน

ระหว่างสงครามอิรัก–อิหร่าน ตั้งแต่ ค.ศ. 1980 ถึง 1988 สหภาพโซเวียตขายหรือให้ยุทโธปกรณ์และกำลังบำรุงแก่ประเทศอิรักมากกว่าทุกประเทศ เช่นเดียวกับจัดหาที่ปรึกษาทางทหาร สหภาพโซเวียตวางตัวเป็นกลางอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นสงคราม นอกจากนี้ยังสนับสนุนประเทศอิหร่านในทางลับด้วย แต่น้อยกว่า ในภายหลัง เห็นได้ว่าสหภาพโซเวียตสนับสนุนอิรักชัดขึ้น แต่ยังวางตนเป็นกลางอย่างเป็นทางการ

เมื่อสงครามอิรัก–อิหร่านอุบัติ ขณะที่อิรักเป็นฝ่ายบุก สหภาพโซเวียตหยุดการส่งมอบอาวุธทั้งเปิดเผยและซ่อนเร้นแก่อิรักเป็นเวลา 18 เดือน สหภาพโซเวียตอาจรำคาญกับซัดดัม ฮุสเซน ประธานาธิบดีอิรัก เพราะปฏิเสธให้โซเวียตเข้าถึงท่าอิรักเพื่อแลกกับอาวุธ มิใช่ต้องการช่วยอิหร่าน เกียรติภูมิของโซเวียตเป็นเดิมพันหากกองทัพปราชัย ฉะนั้นโซเวียตจึงเริ่มให้เครื่องกระสุนเหลือ ภายหลัง โซเวียตแลกเปลี่ยนพาหนะและอาวุธอย่างสมบูรณ์ในการแลกเปลี่ยนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ประเทศฝรั่งเศสสนับสนุนอิรักเป็นผู้จัดหาทางทหารรายใหญ่สุดเป็นอันดับสอง และมักส่งยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีสูงกว่าโซเวียต