การสตัฟฟ์สัตว์ (อังกฤษ: Taxidermy: มาจากภาษากรีก แปลว่า การจัดการผิวหนัง[1]) คือ ศิลปะของการเตรียมการ การยัด และการเก็บรักษาผิวหนังสัตว์อย่างถาวร หรือเทคนิคการทำให้ซากสัตว์คงสภาพเหมือนมีชีวิต[2] โดยเฉพาะกับสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง เพื่อการจัดแสดงหรือการศึกษา การสตัฟฟ์สัตว์สามารถทำได้ในสายพันธุ์ของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ปีก สัตว์น้ำ สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

เสือที่ถูกสตัฟฟ์ในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Brigham Young
ปลาที่ถูกสตัฟฟ์ไว้

บุคคลผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการสตัฟฟ์สัตว์เรียกว่า เจ้าหน้าที่สตัฟฟ์สัตว์ (taxidermist) ซึ่งอาจจะได้รับการฝึกฝนอย่างเชี่ยวชาญสำหรับพิพิธภัณฑ์ หรือธุรกิจสำหรับนักล่าสัตว์และชาวประมง หรือในฐานะมือสมัครเล่น เช่น นักสะสม นักล่าสัตว์ และชาวประมงเอง เป็นต้น สำหรับการสตัฟฟ์สัตว์นั้น ผู้กระทำควรที่จะคุ้นเคยอย่างมากเกี่ยวกับหลักกายวิภาคศาสตร์ ประติมากรรม จิตรกรรม และการฟอกหนัง

อ้างอิง

แก้
  1. taxidermy etymonline.com
  2. Taxidermy online-english-thai-dictionary.com