การวิจัยขั้นทุติยภูมิ

(เปลี่ยนทางจาก การวิจัยทุติยภูมิ)

การวิจัยขั้นทุติยภูมิ (อังกฤษ: secondary research) เป็นขั้นตอนของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการข้อมูลที่มีอยู่ เช่นการสรุปผล การวิเคราะห์ผล นอกเหนือจากการวิจัยขั้นปฐมภูมิที่มีการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาทำการวิจัย

การวิจัยขั้นทุติยภูมินิยมใช้ักันมาในการวิจัยทางการตลาดและการวิจัยทางการแพทย์ โดยเฉพาะในทางการแพทย์ การวิจัยขั้นนี้จะเป็นลักษณะหลักของ systematic review โดยการนำเครื่องมือทางสถิติมาวิเคราะห์[1]

อ้างอิง

แก้
  1. "Diffusion of Innovations in Health Service Organisations: a systematic literature review". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-02-19. สืบค้นเมื่อ 2010-06-15.

ดูเพิ่ม

แก้