การล้อมปราสาทโอดะวาระ

การล้อมปราสาทโอดะวาระ เป็นการรวมญี่ปุ่นให้เป็นปึกแผ่นของโทโยโตมิ ฮิเดโยชิ

การล้อมปราสาทโอดะวาระ
วันที่พฤษภาคม – 4 สิงหาคม ค.ศ.1590
สถานที่
ผล ตระกูลโทโยโตมิ ได้ชัยชนะ
ญี่ปุ่นรวมเป็นหนึ่งเดียว
คู่สงคราม
ตระกูลโทะโยะโตะมิ ตระกูลโฮโจ
ผู้บังคับบัญชาและผู้นำ
โทโยโตมิ ฮิเดโยชิ
โทกุงาวะ อิเอยาซุ
อิชิดะ มิสึนาริ
กาโมะ อุจิซาโตะ
ซานาดะ มาซายุกิ
มาเอดะ โทชิอิเอะ
โจโซคาเบะ โมโตจิกะ
โฮโจ อุจิมาซะ
นาริตะ อุจินากะ
คาอิฮิเมะ
โฮโจ อุจินาโอะ
หน่วยที่เกี่ยวข้อง
ทหารจากภูมิภาคโทไกโด 170,000
ทหารจากภูมิภาคโทซันโด 35,000
ทหารเรือ 10,000-20,630
ทหารตระกูลโฮโจ
กำลัง
220,000 82,000
ความสูญเสีย
มาก มาก

สาเหตุของสงคราม แก้

เมื่อฮิเดโยชิขยายอำนาจไปจนสุดทางตะวันตกของญี่ปุ่นแล้ว ก็เหลือไดเมียวที่ทรงอำนาจเพียงตระกูลเดียวหลงเหลืออยู่ นั่นคือตระกูลโฮโจในภูมิภาคคันโตทางตะวันออก แต่ทว่าตระกูลโฮโจนั้น เป็นพันธมิตรกับโทกุงาวะ อิเอยาซุ แม้จะเป็นเช่นนั้น แต่คัมปะกุฮิเดโยชิก็ยังคงยืนกรานที่จะขอความช่วยเหลือจากอิเอยาซุในการปราบปรามตระกูลโฮโจ ใน ค.ศ. 1590 คัมปะกุฮิเดโยชิได้ส่งทัพไปทางตะวันออกนำโดยอิเอยาซุเข้าปราบปรามตระกูลโฮโจ ท่ามกลางความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน

การโจมตีปราสาทโอชิด้วยน้ำของอิชิดะ มิสึนะริ แก้

ทางทัพหน้าที่นำโดยอิชิดะ มิสึนะริกำลังเข้าโจมตีปราสาทโอชิที่นำทัพโดยนาริตะ นากาจิกะ และ คาอิฮิเมะ ซึ่งทั้งสองแม่ทัพโฮโจนั้นป้องกันปราสาทอย่างสุดความสามารถ อิชิดะ มิสึนะริจึงใช้แผนด้วยการพังเขื่อน ทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมปราสาท ทำให้ทหารโฮโจนั้นยากที่จะป้องกัน และทำให้กองทัพตระกูลโทโยโตมิสามารถหักตีเอาปราสาทโอดะวาระและปราสาทโอชิได้ ในที่สุด ผู้นำตระกูลโฮโจซึ่งก็คือ โฮโจ อุจิมาซะ ทำการเซ็บปุกุสิ้นชีพ

อ้างอิง แก้

  • "Siege of Odawara". SamuraiWiki. 24 ธันวาคม 2016. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2017.