ตระกูลโทโยโตมิ เป็นตระกูลสำคัญในยุคเซ็งโงะกุ เพราะ โทโยโตมิ ฮิเดโยชิ ซึ่งเป็นต้นตระกูลนั้นเป็นขุนศึกคนสำคัญของ โอดะ โนบูนางะ ต่อมาเมื่อโนะบุนะงะสิ้นชีวิตฮิเดโยชิจึงขึ้นมามีอำนาจแทน

ตระกูลโทโยโตมิ
แคว้นที่ปกครองเกาะญี่ปุ่น
ผู้นำคนแรกโทโยโตมิ ฮิเดโยชิ
ผู้นำคนสุดท้ายโทโยโตมิ ฮิเดโยริ
จำนวนผู้ปกครอง2 คน
ช่วงเวลา1582-1600

และเมื่อขึ้นมามีอำนาจแล้วฮิเดโยชิก็ได้สืบทอดงานของโนะบุนะงะที่ทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จคือการรวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียว

แต่ตระกูลของเขาก็หมดอำนาจและสิ้นสุดลงในสมัยของ โทโยโตมิ ฮิเดโยริ บุตรชายของเขาที่ยุทธการเทนโนะจิ ในปี 1615