การลู่เข้าสัมบูรณ์

ในทางคณิตศาสตร์ การลู่เข้าสัมบูรณ์ (อังกฤษ: absolute convergence) ของอนุกรมหรือปริพันธ์ใด ๆ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ผลลัพธ์ของค่าสัมบูรณ์ของตัวบวกหรือปริพันธ์ (integrand) นั้นมีค่าอยู่ในเซตจำกัด คุณสมบัติของการลู่เข้าสัมบูรณ์เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญ เนื่องจากเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการจัดเรียงใหม่ของผลคูณของผลบวก

หากจะระบุให้เจาะจงกว่านี้ กำหนดให้อนุกรม จะเรียกได้ว่าลู่เข้าสัมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ

ในกรณีเดียวกัน กำหนดให้ปริพันธ์ จะเรียกได้ว่าลู่เข้าสัมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ

อ้างอิง

แก้
  • Walter Rudin, Principles of Mathematical Analysis (McGraw-Hill: New York, 1964).