การนั่งสมาธิ คือการฝึกปฏิบัติใช้ความตั้งมั่น จดจ่อ และแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสงบ ความรู้สึกตัว หรือมีสติ[1] ในมุมมองของชาวตะวันตก มักใช้คำว่า "Concentration" และ "Meditation" ที่สื่อถึงการทำสมาธิให้จิตใจสงบ[2]

การทำสมาธินั้นถูกปฏิบัติมาประมาณพันปี โดยแรกเริ่มจะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทางศาสนา ซึ่งปัจจุบันการทำสมาธินั้นได้แพร่กระจายไปทั่วโลก โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้[1]

การนั่งสมาธิในทางพระพุทธศาสนานอกจากต้องการความสงบหรือประโยชน์อื่น ๆ แล้วยังมีจุดประสงค์ในด้านการวิปัสสนา เช่น อานาปานสติ ที่สอนให้พิจารณาลมหายใจเข้า-ออก และตระหนักรู้ถึงปัจจุบันขณะอยู่ตลอดเวลา หากฝึกนั่งสมาธิไปเรื่อย ๆ ก็จะมีการแบ่งขั้นกรรมฐานต่าง ๆ[2]

ความหมาย

แก้

ความหมายในเชิงลักษณะผล

แก้

สมาธิคืออาการที่ใจตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่อง เป็นอาการที่ใจสงบรวมเป็นหนึ่งแน่วแน่ มีแต่ความบริสุทธิ์ผ่องใส จนกระทั่งสามารถเห็นความบริสุทธิ์นั้นด้วยใจตนเอง อันจะก่อให้เกิดทั้งกำลังใจ กำลังขวัญ กำลังปัญญา และความสุขแก่ผู้ปฏิบัติในเวลาเดียวกัน[3]

ความหมายในเชิงลักษณะการปฎิบัติ

แก้

สมาธิคือความตั้งมั่นของจิตหรือภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่กำหนดแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง[4] หรือตั้งมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างแน่วแน่ทำให้จิตใจไม่ฟุ้งซ่าน[5]

ประโยชน์ของการนั่งสมาธิ

แก้

การทำสมาธิเป็นการลดความเครียด คลายความวิตกกังวล ฝึกความอดทน และช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้น[2] และยังช่วยเพิ่มเซลล์ประสาทในสมองในส่วนการควบคุมและการตอบสนองทางอารมณ์[6]

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 "ประโยชน์ของการนั่งสมาธิ - พบแพทย์". Pobpad. สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2022.
  2. 2.0 2.1 2.2 "วิธีฝึกนั่งสมาธิแบบพื้นฐาน ทำจิตใจให้สงบ มีประโยชน์กว่าที่คิด". ไทยรัฐออนไลน์. 18 พฤษภาคม 2021.
  3. พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว) (2545). พระแท้ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: มูลนิธิธรรมกาย. หน้า 210. ISBN 974-87979-6-1.
  4. พระราชภาวนาวิสุทธิ์. (2537). บทพระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ต้นเดือน, (6 พฤศจิกายน 2537) . ปทุมธานี.
  5. "การฝึกสมาธิเบื้องต้น". thaihealth. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 28 มิถุนายน 2022. สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2022.
  6. "5 ประโยชน์จากการทำสมาธิ เพื่อสุขภาพใจที่ดีของคุณ". generali.co.th. Generali. สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2022.