การทำลายทรัพย์สิน

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

การทำลายทรัพย์สิน (อังกฤษ: vandalism) เป็นการเจตนาทำลายหรือทำให้บุบสลายซึ่งสาธารณสมบัติหรือทรัพย์สินส่วนบุคคล[1]

การทำลายทรัพย์สินรูปแบบหนึ่งเห็นได้จากเรือนแก้วหลังนี้ที่ถูกพ่นสีจนลายพร้อย เรือนแห่งนี้ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เอกชนในประเทศเยอรมนี

คำนี้หมายความรวมถึงการทำให้เสียทรัพย์ (criminal damage) เช่น การสร้างรอยขูดขีดเขียน (graffiti) หรือการทำให้เสียโฉม (defacement) ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ โดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของ

คำว่า "vandalism" ในภาษาอังกฤษนั้นมีที่มาจากทัศนคติในยุคเรืองปัญญาที่ถือว่า พวกแวนดัล (Vandal) มักสร้างความเสียหาย

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Oxford English Dictionary". Oxford University Press. สืบค้นเมื่อ 2015-04-25.