การตีกรุงโรมแตก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

กรุงโรม ถูกตีแตกหลายครั้งแต่ครั้งที่สำคัญที่สุดก็ได้แก่: