การตัดคะแนนพฤติกรรม

การตัดคะแนนพฤติกรรม หรือ การหักคะแนนพฤติกรรม (อังกฤษ: demerit) เป็นคะแนนของนักเรียนที่ให้หรือตัดออกเพื่อลงโทษจากพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์[1] โดยทั่วไปแล้ว นักเรียนจะมีคะแนนพฤติกรรมตั้งต้นในช่วงเริ่มต้นภาคการศึกษา จากนั้นคะแนนส่วนนี้จะลดลงหากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎเกิดขึ้น[2]

โรงเรียนใช้บันทึกพฤติกรรมด้วยระบบคะแนนในการลงโทษนักเรียนจากพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ หลังจากที่คะแนนพฤติกรรมลดลงจนถึงจุดหนึ่ง นักเรียนอาจถูกกักบริเวณ สูญเสียสิทธิพิเศษ (เช่น ถูกปฏิเสธการเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาหรือกิจกรรมอื่นของโรงเรียน) หรืออาจใช้การลงโทษรูปแบบอื่น[3][4] โดยยึดจากความร้ายแรงและความถี่ของพฤติกรรมละเมิดนั้น[5] บางโรงเรียนมีระบบที่อนุญาตให้มีการชดเชยคะแนนพฤติกรรมไม่ดีด้วยพฤติกรรมที่ดีได้[6]

ระบบการตัดคะแนนพฤติกรรมได้รับการวิจารณ์อยู่ประเด็นหนึ่งว่าระบบนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาการทำบัญชี และนำไปสู่การที่นักเรียนอาจได้รับโทษหนักจากการการละเมิดเพียงเล็กน้อย[7] นอกจากนี้ยังได้รับการวิจารณ์ว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุพอสมควรจะเรียนรู้วิธีการจัดการกับระบบการตัดคะแนนพฤติกรรม[8] นักวิจารณ์บางคนยังอ้างถึงการที่ระบบการตัดคะแนนพฤติกรรมสร้างความอ่อนล้าให้กับพ่อแม่ จากการที่มีการประชุมตลอดเวลา และทำให้นักเรียนถูกทิ้งไว้ข้างหลังจากการที่พลาดเวลาของการเรียนการสอนอันเนื่องมาจากถูกลงโทษด้วยการกักบริเวณและพักการเรียน[9]

อ้างอิง แก้

  1. Rosen, Louis (2005-02-01). School Discipline: Best Practices for Administrators (ภาษาอังกฤษ). Corwin Press. ISBN 978-1-4833-6139-0.
  2. Rosen, Louis (2005). School Discipline: Best Practices for Administrators, Second Edition. Thousand Oaks, CA: Corwin Press. p. 38. ISBN 1412913489.
  3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-06-14. สืบค้นเมื่อ 2020-12-06.
  4. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-10-10. สืบค้นเมื่อ 2020-12-06.
  5. Deakin, Jo; Taylor, Emmeline; Kupchik, Aaron (2018). The Palgrave International Handbook of School Discipline, Surveillance, and Social Control. Palgrave Macmillan. p. 179. ISBN 9783319715582.
  6. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2022-01-11. สืบค้นเมื่อ 2020-12-06.
  7. https://www.mcall.com/news/mc-xpm-1997-02-12-3133262-story.html
  8. Louis Rosen. School Discipline: Best Practices for Administrators.
  9. Rotberg, Iris C.; Glazer, Joshua L. (2018). Choosing Charters: Better Schools or More Segregation?. New York: Teachers College Press. p. 74. ISBN 9780807759004.