การจ้างงานเต็มที่

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

การจ้างงานเต็มอัตรา (อังกฤษ: Full employment) หมายถึงสถาวะที่ทุกคนที่อยู่ในวัยทำงานซึ่งต้องการทำงาน สามารถที่จะหางานทำได้ทุกคน เป็นภาวะที่เศรษฐกิจไม่มีการว่างงานโดยไม่สมัครใจหรืออาจจะมีการว่างงานโดยความสมัครใจอยู่บ้างก็ได้