การข่มขู่ (อังกฤษ: duress) หมายถึง การทำให้ผู้อื่นต้องกลัวว่าจะเกิดความเสียหายเป็นภัยแก่ตนเอง แก่สกุลแห่งตน หรือแก่ทรัพย์สินของตน เป็นภัยอันใกล้จะถึง และอย่างน้อย ร้ายแรงถึงขนาดที่จะพึงกลัว การข่มขู่อาจทำให้นิติกรรมเสื่อมเสียได้