การก่อการกำเริบปราก

การก่อการกำเริบปราก(เช็ก: Pražské povstání) เป็นเหตุการณ์การก่อการจลาจลขึ้นในกรุงปรากในดินแดนเช็กเกียภายใต้การยึดครองของนาซีเยอรมัน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1945 ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองของทวีปยุโรป. เกิดขึ้นมาจากความพยายามของกลุ่มต่อต้านชาวเช็กเพื่อปลดปล่อยกรุงปรากจากการยึดครองของเยอรมัน.การจลาจลได้ดำเนินจนกระทั่งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1945 ฝ่ายกองทัพเยอรมันและกลุ่มต่อต้านได้ยุติการสู้รบกันซึ่งกองทัพเยอรมันได้ตัดสินใจที่จะถอนกำลังออกจากกรุงปรากในวันเดียวกัน เช้าวันรุ่งขึ้น,กองทัพแดงได้เคลื่อนทัพเข้าสู่เมืองที่จวนจะได้รับการปลดปล่อย

การก่อการกำเริบปราก ปี ค.ศ. 1945
เป็นส่วนหนึ่งของ สงครามโลกครั้งที่สอง
วันที่ 5–8 พฤษภาคม ค.ศ. 1945
สถานที่ ปราก, สาธารณรัฐเช็ก
ผลลัพธ์ เยอรมันได้รับชัยชนะทางยุทธศาสตร์
ยุติการสู้รบ
การปลดปล่อยกรุงปรากออกจากการยึดครองของเยอรมัน
คู่ขัดแย้ง
 ไรช์เยอรมัน เชโกสโลวาเกีย กลุ่มต่อต้านเช็ก
รัสเซีย กองทัพปลดปล่อยรัสเซีย

 สหภาพโซเวียต

ผู้บัญชาการหรือผู้นำ
นาซีเยอรมนี Karl Hermann Frank
นาซีเยอรมนี Rudolf Toussaint
นาซีเยอรมนี Carl von Pückler
เชโกสโลวาเกีย Otakar Machotka
รัสเซีย Sergei Bunyachenko
กำลัง
นาซีเยอรมนี 40,000 เชโกสโลวาเกีย 30,000
รัสเซีย 18,000
กำลังพลสูญเสีย
นาซีเยอรมนี 1,000 killed เชโกสโลวาเกีย 1,693 killed
รัสเซีย 300 killed
สหภาพโซเวียต 30 killed in Prague
4,000 civilians killed