การกระจายเสียงวิทยุ

การกระจายเสียงวิทยุ (อังกฤษ: Radio broadcasting) คือการถ่ายทอดสัญญาณคลื่นวิทยุสู่ผู้ฟังในระยะไกล สถานีเหล่านี้อาจเชื่อมต่อกับเครือข่าววิทยุเพื่อกระจายเสียงในรูปแบบวิทยุ (radio format) โดยทั่วไป หรือกระจายเสียงข่าวหรือรายการ หรือทั้ง 2 อย่าง การกระจายเสียงวิทยุภาคพื้นดินในรูปแบบอื่นเช่น เคเบิลวิทยุ (cable radio), เครือข่ายสายโทรทัศน์ท้องถิ่น (local wire television), วิทยุดาวเทียม (satellite radio) และวิทยุอินเทอร์เน็ต (internet radio) ผ่านสื่อแบบส่งต่อเนื่องทางอินเทอร์เน็ต รูปแบบสัญญาณอาจเป็นแอนะล็อกหรือดิจิตอล

สถานีกระจายเสียงวิทยุคลื่นยาว ในมูทาลา ประเทศสวีเดน