กายกรรมบนเส้นด้าย

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

กายกรรมบนเส้นด้าย งานเขียนของ กาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ พิธีกรจากรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง