กาญจนาภิเษก (แก้ความกำกวม)

กาญจนาภิเษก คือการฉลองวาระครบรอบ 50 ปี และอาจหมายถึง

พระราชพิธีแก้ไข

สถานที่แก้ไข

อื่น ๆแก้ไข