กาญจนาภิเษก (แก้ความกำกวม)

กาญจนาภิเษก คือการฉลองวาระครบรอบ 50 ปี และอาจหมายถึง

พระราชพิธี

แก้

สถานที่

แก้

อื่น ๆ

แก้