พระพุทธรูปปางรำพึงแห่งกัลวิหาร

กัลวิหาร (สิงหล: ගල් විහාරය) หรือ อุตตราราม เป็นวิหารที่ประดิษฐานหมู่พระพุทธรูปสลักเข้าไปในหน้าผาหินแกรนิต 4 องค์ "กัลวิหาร" แปลว่า วิหารหิน หรือ อารามหิน สร้างโดยพระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช ในราวปี พ.ศ. 1696 – 1729[1] วิหารแกะสลักแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนครโบราณโปโลนนรุวะ ตั้งอยู่ในเมืองปลนนรุวา (Polonnaruva) ประเทศศรีลังกา

พระพุทธรูปแกะสลักในแกรนิตทั้ง 4 พระองค์ ได้แก่

  • พระพุทธรูปปางสมาธิ ฐานของพระพุทธรูปสลักเป็นวัชระและสิงห์ ด้านหลังแกะสลักลักษณะคล้ายวิมานหรือซุ้ม
  • พระพุทธรูปปางสมาธิ มีขนาดเล็กกว่าองค์ที่กล่าวไปก่อนหน้า ประทับนั่งบนบัลลังก์บัวคว่ำบัวหงาย สองข้างมีประดิษฐานเทวดาแกะสลักตามศิลปะปาละ
  • พระพุทธรูปปางรำพึง มีความสูง 7 เมตร 
  • พระพุทธปางไสยาศน์เสด็จดับขันธปรินิพพาน

เดิมสันนิษฐานว่าพระพุทธรูปทั้ง 4 องค์ประดิษฐานภายในวิหาร จากการพบแนวฐานก่อด้วยอิฐเป็นร่องรอลการก่อสร้างวิหาร

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข