กัญชาในประเทศกัมพูชา

กัญชาในประเทศกัมพูชา (កញ្ឆា /kɑñchaa/) เป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย[1] แต่การควบคุมและการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้มีความเข้มงวดนัก[2] ร้านอาหารหลายแห่งในกรุงพนมเปญ นครเสียมราฐ และเมืองพระสีหนุ มีการขายอาหารที่ปรุงด้วยกัญชา หรือเป็นเครื่องเคียงเสิร์ฟขายพร้อมอาหาร นักท่องเที่ยวจากหลายประเทศนิยมไปเสพย์กัญชาในประเทศกัมพูชา แม้ว่าผิดกฎหมาย แต่ก็จะไม่มีการจับกุมหากมีการจ่ายเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม[3]

Map of world cannabis laws for medical use
สถานะตามกฎหมายของกัญชาในแต่ละประเทศ
กัญชาในกัมพูชาเป็นสารเสพติดผิดกฎหมาย

  ถูกกฎหมายหากใช้ทางการแพทย์
  ถูกกฎหมายทุกกรณี

กัญชาเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 และใช้ในส่วนของการแพทย์และใช้ประกอบอาหาร[4] และมีการปลูกและขายในประเทศกัมพูชา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961) ตามอนุสัญญาว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1961 และ พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กัญชาถือว่าเป็นสารเสพย์ติดผิดกฎหมายแต่ก็ไม่มีการบังคับกฎหมายในการห้ามปลูกหรือห้ามจำหน่าย[5]

รูปแบบการขายที่นิยมได้แก่ พิซซ่าหน้ากัญชาเป็นการใส่ส่วนผสมโรยหน้าพิซซ่าเพิ่มเติมจากส่วนผสมปกติและน้ำผลไม้ปั่นผสมกัญชาเป็นการใส่กัญชาเพิ่มเข้าไปในน้ำผลไม้ปั่น อาทิ น้ำมะม่วงปั่น น้ำกล้วยปั่น น้ำมะนาวปั่น โดยขายให้กับนักท่องเที่ยวตามร้านอาหารทั่วไปอย่างเสรีโดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยว[6]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Law on Drug Management (Drug Control)". Council for the Development of Cambodia. สืบค้นเมื่อ 16 July 2017. Article 2: Except for the cases of the article 14, the cultivation of opium poppy, cocoa plants, cannabis indica and cannabis sativa in the Kingdom of Cambodia, shall be prohibited.
  2. Soenthrith, Saing (15 March 2013). "Foreigners Arrested in Siem Reap Marijuana Bust" (ภาษาอังกฤษ). Phnom Penh Post. สืบค้นเมื่อ 16 July 2017. Police in Siem Reap City on Tuesday arrested 18 people, including 14 foreign nationals, during raids on two establishments, where they confiscated a stash of marijuana and an as-yet-unidentified powder, police said.
  3. Goldberg, Lina. "Recreational drugs in Cambodia". Move To Cambodia. สืบค้นเมื่อ 16 July 2017. Foreigners are rarely prosecuted for small amounts of marijuana, but expect to pay a few bribes if you do get caught.
  4. Sidney Cohen (6 December 2012). The Therapeutic Potential of Marihuana. Springer Science & Business Media. pp. 3–. ISBN 978-1-4613-4286-1.
  5. "The high life". phnompenhpost.com.
  6. "Cannabis Cambodia: smoker's paradise". cannabisculture.com.