กะเรกะร่อนปากเป็ด

กะเรกะร่อนปากเป็ด
กะเรกะร่อนปากเป็ด
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: พืช (Plantae)
ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms
ไม่ได้จัดลำดับ: Monocots
อันดับ: Asparagales
วงศ์: Orchidaceae
วงศ์ย่อย: Epidendroideae
เผ่า: Cymbidieae
เผ่าย่อย: Cymbidiinae
สกุล: Cymbidium
ชื่อทวินาม
Cymbidium finlaysonianum
Lindl.

กะเรกะร่อนปากเป็ด มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cymbidium finlaysonianum เป็นกล้วยไม้ที่ลำต้นเจริญทางด้านข้าง ออกดอกเป็นช่อห้อย เก่า ยาว 20-60 เซนติเมตร ช่อดอกโปร่ง กลีบดอกรูปแถบแคบยาว สีเหลืองอมน้ำตาลเรื่อๆ หูกลีบปากกระดกตั้งขึ้นทั้งสองข้าง สีม่วงแดง กลีบปากสีขาว ปลายมีแถบรูปคล้ายเกือกม้า สีม่วงแดง มีสันนูนตามยาว 2 แนว ทยอยบานเป็นเวลานาน ออกดอกช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ในไทยพบที่นครศรีธรรมราช ตรัง และนราธิวาส

อ้างอิง แก้

  • ลลิล สิทธิสัจจธรรมและ นฤมล กฤษณชาญดี. คู่มือกล้วยไม้ฉบับพกพา. กทม. สารคดี. 2545