กองพลน้อยแดงอิตาลี (Red Brigades) เป็นกลุ่มนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ต้องการแยกประเทศอิตาลีออกจากการเป็นพันธมิตรของชาติตะวันตก ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2512 โดยมีจุดเริ่มต้นจากขบวนการนักศึกษา เน้นการต่อสู้ด้วยความรุนแรงเพื่อให้เกิดการปฏิวัติสังคม และเรียกร้องให้อิตาลีถอนตัวออกจากนาโต

สัญลักษณ์ของกองพลน้อยแดงอิตาลี

ตั้งแต่ พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา กองพลน้อยแดงอิตาลีเริ่มเสื่อมถอยลง ใน พ.ศ. 2527 ได้แตกออกเป็นสองกลุ่มย่อย ยังคงปฏิบัติการด้วยความรุนแรงอยู่ แต่ไม่เป็นข่าวดังเหมือนช่วงแรกๆของปฏิบัติการ ปฏิบัติการของกองพลน้อยแดงอิตาลีที่เคยเป็นข่าวดังคือการลักพาตัวอัลโดโมโร อดีตนายกรัฐมนตรีของอิตาลีไปสังหารเมื่อ พ.ศ. 2521 และการลักพาตัวนายทหารสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2524 แต่ไม่สำเร็จ

อ้างอิง แก้

  • ศราวุฒิ อารีย์. การก่อการร้าย มุมมองของโลกอิสลาม. กทม. สถาบันเอเชียศึกษา. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2550. หน้า 99- 101

แหล่งข้อมูลอื่น แก้