กองทัพสวีเดน

กองทัพสวีเดน (สวีเดน: Försvarsmakten) ประกอบด้วยกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เหล่าทัพที่สี่ คือ กองกำลังป้องกันชาติ

กองทัพสวีเดน
Försvarsmakten
Coat of Arms of the Swedish Armed Forces
ตราราชการกองทัพสวีเดน
รูปแบบปัจจุบัน ค.ศ. 1975
เหล่า Coat of Arms of the Swedish Army กองทัพบก

Coat of Arms of the Swedish Air Force กองทัพอากาศ
Coat of Arms of the Swedish Navy กองทัพเรือ
Coat of Arms of the Swedish Home Guard กองกำลังป้องกันชาติ
Coat of Arms of the Swedish Special Forces กลุ่มปฏิบัติการพิเศษ
Coat of Arms of the Swedish Signals Intelligence Service ราชการข่าวกรองทางการสื่อสาร

ที่ตั้ง บก. สต็อกโฮล์ม
ผู้บังคับบัญชา
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รัฐบาลสวีเดน
(Reinfeldt cabinet)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม Karin Enström
Supreme Commander พลเอก Sverker Göransson
กำลังพล
อายุเริ่มบรรจุ 16-70 years old[1]
การเกณฑ์ No
ประชากร
ในวัยบรรจุ
ชาย 2,065,782  อายุ 18-47 (2010 est.),
หญิง 1,995,451  อายุ 18-47 (2010 est.)
ประชากร
ฉกรรจ์
ชาย 1,709,592 , อายุ 18-47 (2010 est.),
หญิง 1,649,875 , อายุ 18-47 (2010 est.)
ประชากรที่อายุถึงขั้น
รับราชการทุกปี
ชาย 58,937 (2010 est.),
หญิง 56,225 (2010 est.)
ยอดกำลังประจำการ 15,400 Soldiers
22,000 Guardsmen
ยอดกำลังสำรอง 12,000 Reservists
รายจ่าย
งบประมาณ SEK 45.578 billion (USD ~6.46 billion) (2012)[2]
ร้อยละต่อจีดีพี 1.35% (2009)[3]
บทความที่เกี่ยวข้อง
ยศ ยศทหารในกองทัพสวีเดน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประวัติแก้ไข

โครงสร้างแก้ไข

งบประมาณแก้ไข

บุคลากรแก้ไข

กำลังพลประจำการแก้ไข

กำลังพลสำรองแก้ไข

การศึกษาแก้ไข

เครื่องแบบแก้ไข

ยุทธภัณฑ์แก้ไข

อาวุธประจำกายแก้ไข

อาวุธประจำหน่วยแก้ไข

ศาลทหารแก้ไข

ความสัมพันธ์ทางทหารแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

เชิงอรรถแก้ไข

  1. SFS 2010:448. Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Stockholm: Department of Justice. "Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt". สืบค้นเมื่อ 2010-11-13.
  2. http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/55/29/61bae7a5.pdf
  3. Based on: International Monetary Fund. World Economic Outlook Database, October 2010. "World Economic Outlook Database, October 2010". สืบค้นเมื่อ 2010-11-13. Currency conversion was based on the exchange rate of 2010-11-13.

บรรณานุกรมแก้ไข

Manpower-numbers are taken from CIA - The World Factbook

หนังสืออ่านเพิ่มเติมแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

แม่แบบ:กองทัพสวีเดน แม่แบบ:ประเทศสวีเดน แม่แบบ:Militaries of European Union member states