กองกำลังความมั่นคง

หน่วยงานของรัฐที่สนับสนุนฝ่ายบริหาร

กองกำลังความมั่นคง (อังกฤษ: security forces) เป็นองค์การที่จัดตั้งตามกฎหมายที่มีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงภายใน ในบริบททางกฎหมายของหลายประเทศ คำนี้หมายความไปถึงตำรวจและทหารที่ปฏิบัติงานร่วมกัน[1] หรือบทบาทของกองกำลังทหารนอกแบบและกองกำลังกึ่งทหาร (เช่น ฌ็องดาร์เมอรี หรือสารวัตรทหาร) ที่ได้รับมอบหมายให้รักษาความมั่นคงของรัฐ[2]

ตำรวจท้องที่อัฟกานิสถาและทหารกองทัพบกสหรัฐ ระหว่างการลาดตระเวนในจังหวัดโลการ์ อัฟกานิสถานเมื่อปี พ.ศ. 2556

รายชื่อกำลังความมั่นคง

แก้

ตัวอย่างของกำลังความมั่นคงที่ได้รับการจัดกำลังอย่างเป็นทางการ ได้แก่:

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. Jacklyn Cock, Laurie Nathan (1989). War and Society: The Militarisation of South Africa. New Africa Books. ISBN 978-0-86486-115-3.
  2. Alan Bryden, Heiner Hänggi (1989). Reform and Reconstruction of the Security Sector (PDF). Transaction Publishers. ISBN 978-3-8258-7770-5. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-03-14. สืบค้นเมื่อ 2023-12-10.