กำลังความมั่นคงแห่งชาติปาเลสไตน์

กำลังความมั่นคงแห่งชาติปาเลสไตน์ (NSF) (อาหรับ: قوات الأمن الوطني الفلسطيني) เป็นกำลังกึ่งทหารของรัฐปาเลสไตน์. ในส่วนของหน่วยรักษาความปลอดภัยประธานาธิบดี เป็นกองกำลังผสม ไม่ได้ขึ้นตรงต่อกำลังความมั่นคงแห่งชาติ.[1]

กำลังความมั่นคงแห่งชาติปาเลสไตน์
قوات الأمن الوطني الفلسطيني
Emblem of the Palestinian National Security Forces.svg
ตราราชการของกำลังความมั่นคงแห่งชาติ
ก่อตั้ง1993
เหล่ากองกำลังความปลอดภัยสาธารณะ

สำนักข่าวกรองทหาร
สารวัตรทหารเรือ

กำลังปฏิบัติการ

ภายหลังจากการลงนามข้อตกลงกรุงออสโล, กองกำลังต่างๆที่ประจำการในพื้นที่ควบคุมขององค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์. อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหน่วยความมั่นคงปาเลสไตน์ เมื่อ ค.ศ. 2003.

กำลังความมั่นคงแห่งชาติ มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยประธานาธิบดี นอกเหนือจากการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน ภายใต้การบังคับใช้กฎหมาย.

ภูมิหลังแก้ไข

ประวัติแก้ไข

ระยะแรกแก้ไข

การปฏิรูปโครงสร้าง ค.ศ. 2005แก้ไข

ความร่วมมือด้านการฝึกร่วมปาเลสไตน์-อิตาลี ค.ศ. 2014แก้ไข

กองพลแก้ไข

ก่อนการปฏิรูปโครงสร้าง ค.ศ. 2003-2005, กองกำลังต่างๆของหน่วยความมั่นคง ขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี ยัสเซอร์ อาราฟัต. รวมถึงกองกำลังสาธารณะ (สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และ กองทัพตำรวจพลเรือน) ประจำการที่ฉนวนกาซา ภายใต้การบังคับบัญชาของ นาศิร ยูซุฟ เมื่อ ค.ศ. 1995:[2]

กองกำลังพิทักษ์ประธานาธิบดีแก้ไข

การจัดส่วนราชการ ค.ศ. 1995แก้ไข

1.กำลังความมั่นคงแห่งชาติ ("al-Aman al-Watani")
2.กองทัพเรือ ("al-Bahariya")
3.แผนกประชาสัมพันธ์ ("al-Astakhabarat")
4.สารวัตรทหาร ("al-Shurta al-'Askariyit")
5.ฟอร์ซ 17 ("Kuwat Sabatash")
6.สำนักข่าวกรองทั่วไป ("al-Mukhabarat")
7.อาสารักษาดินแดน ("al-Dufaa'a al-Madeni")
8.ตำรวจพลเรือน ("al-Shurta al-Madeniya")
9.ความปลอดภัยอาชญากรรม (al-Aman al-Junaa'i")
10.ตำรวจปราบปรามยาเสพติด ("al-Sha'bat Mkafahat al-Makhdarat"))
11.ตำรวจควบคุมฝูงชน ("Makafa't al-Shaghab")
12.ตำรวจจราจร ("al-Shurta al-Marour")
13.หน่วยรักษาความปลอดภัยปาเลสไตน์ ('al-Aman al-Waqa'i")
14.Military Discipline ("al-Anthabama al-'Askari")
15.  หน่วยรักษาความปลอดภัยประธานาธิบดี ("al-Aman al-Ra'isi")

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Entry-points to Palestinian Security Sector Reform, Appendix A, p. 157-161. Roland Friedrich and Arnold Luethold, DCAF, 2007
  2. "There's a man with a gun over there...". Palestinian Authority Diary, Nigel Parsons, 1 March 1996

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

แม่แบบ:องค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์ และ ชาวปาเลสไตน์