กล้ามเนื้ออินฟีเรียร์ ออบลีก

กล้ามเนื้ออินฟีเรียร์ ออบลีก เป็นกล้ามเนื้อที่มีลักษณะบางและแคบที่อยู่ใกล้ขอบหน้าของเบ้าตา

กล้ามเนื้ออินฟีเรียร์ ออบลีก
(Inferior oblique)
Eyemuscles.png
กล้ามเนื้อตา
กลุ่มเรกตัส: 2 = ซุพีเรียร์, 3 = อินฟีเรียร์, 4 = มีเดียล, 5 = แลทเทอรัล
กลุ่มออบลีก: 6 = ซุพีเรียร์, 8 = อินฟีเรียร์
กล้ามเนื้ออื่นๆ: 9 = กล้ามเนื้อลืมตา
โครงสร้างอื่นๆ: 1 = แอนนูลัส ออฟ ซินน์, 7 = โทรเคลียร์ของซุพีเรยร์ ออบลีก, 10 = หนังตาบน, 11 = เปลือกลูกตา, 12 = เส้นประสาทตา
Gray888.png
ภาพตัดแนวตั้งของเบ้าตาข้างขวา
ละติน musculus obliquus inferior bulbi
Gray's subject #227 1023
จุดเกาะต้น พื้นผิวที่ประกอบเป็นเบ้าตาของกระดูกขากรรไกรบน, ด้านข้างต่อแอ่งถุงน้ำตา (lacrimal groove)
จุดเกาะปลาย เป็นเอ็นกล้ามเนื้อแบนเกาะที่ลูกตาใต้จุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อแลทเทอรัล เรกตัส
หลอดเลือดแดง
เส้นประสาท เส้นประสาทกล้ามเนื้อตา (oculomotor nerve)
หน้าที่ หมุนขั้วบนของลูกตาออกนอก (extorsion) , กลอกตาขึ้น, กลอกตาออกนอก
Dorlands/
Elsevier
m_22/12549875

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข