กลุ่มภาษาฟินโน-เปอร์มิก

กลุ่มภาษาฟินโน-เปอร์มิก (อังกฤษ: Finno-Permic languages) เป็นกลุ่มย่อยของตระกูลภาษายูรัล ที่ประกอบด้วยกลุ่มภาษาบอลติก-ฟินนิก กลุ่มภาษามอร์ดวินิก ภาษามารี กลุ่มภาษาซามี กลุ่มภาษาเปอร์มิก และภาษาสูญแล้วอีกจำนวนหนึ่ง คาดว่าภาษานี้แยกออกจากกลุ่มภาษาฟินโน-ยูกริก เมื่อราว 2,457 – 1,957 ปีก่อนพุทธศักราช จากนั้นจึงแยกออกเป็นกลุ่มภาษาเปอร์มิกและกลุ่มภาษาฟินโน-โวลกาอิกในราว 1,457 ปีก่อนพุทธศักราช[1] ในปัจจุบันรายละเอียดของการจัดจำแนกภาษากลุ่มนี้ยังเป็นปัญหาอยู่[2]

กลุ่มภาษาฟินโน-เปอร์มิก
กลุ่มภาษาฟินนิก
ภูมิภาค:ทางเหนือของเฟนโนสแคนเดีย, รัฐบอลติก, ภาคตะวันตกเฉียงใต้ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และเทือกเขายูรัลของรัสเซีย
การจําแนก
ทางภาษาศาสตร์
:
ยูรัล
กลุ่มย่อย:
กลอตโตลอก:None
{{{mapalt}}}
กลุ่มภาษาฟินโน-เปอร์มิก

คำว่ากลุ่มภาษาฟินนิกมักจะใช้เรียกกลุ่มภาษาฟินโน-เปอร์มิกนี้[3] ด้วยความเชื่อที่ว่ากลุ่มภาษาเปอร์มิกมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มภาษาบอลติก-ฟินนิกมากกว่ากลุ่มภาษายูกริก ในขณะที่นักภาษาศาสตร์ชาวฟินแลนด์จะใช้คำว่ากลุ่มภาษาฟินนิกเมื่อกล่าวถึงกลุ่มภาษาบอลติก-ฟินนิก[4]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Taagepera, Rein (1999). The Finno-Ugric republics and the Russian state. pp. 32–33. ISBN 0-415-91977-0.
  2. Salminen, Tapani (2002). "Problems in the taxonomy of the Uralic languages in the light of modern comparative studies".
  3. "Finno-Ugric languages". Encyclopædia Britannica Online. 2013.
  4. See "The Finnic languages" by Johanna Laakso in The Circum-Baltic languages: typology and contact, p. 180.