กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น

กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น: JRグループ) คือชื่อเรียกกลุ่มบริษัทรถไฟฟ้าญี่ปุ่น 7 บริษัท ที่แปรรูปมาจากการรถไฟญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2530 ปัจจุบันมีเส้นทางรถไฟในประเทศญี่ปุ่นความยาวกว่า 27,182 กิโลเมตร [1]

โลโก้ทั่วไปในกลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่นตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น
สำนักงานหลักและสำนักงานสาขาของกลุ่ม JR

  ฮกไกโด   ตะวันออก   ตอนกลาง
  ตะวันตก   ชิโกะกุ   คีวชู

(ไม่แสดง JR ขนส่ง และ JR ระบบ, ส่วนขยาย: คีวชู)

บริษัท

แก้
ธุรกิจ บริษัท สี ภูมิภาคที่ดำเนินการ หมายเหตุ
คมนาคม บริษัทรถไฟฮกไกโด
(北海道旅客鉄道, JR北海道)
  เขียวอ่อน ฮกไกโด
บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันออก
(東日本旅客鉄道, JR東日本)
  เขียว โทโฮกุ, คันโต, โคชินเอ็ตสึ
บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตอนกลาง
(東海旅客鉄道, JR東海)
  ส้ม โทไก ดำเนินการโทไกโดชินกันเซนในคันโตและคันไซ
บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันตก
(西日本旅客鉄道, JR西日本)
  น้ำเงิน โฮกูริกุ, คันไซ, ชูโงกุ ดำเนินการซันโยชิงกันเซ็งในเกาะคีวชู
บริษัทรถไฟชิโกกุ
(四国旅客鉄道, JR四国)
  ฟ้า ชิโกกุ
บริษัทรถไฟคิวชู
(九州旅客鉄道, JR九州)
  แดง คีวชู
ขนส่งสินค้า บริษัทขนส่งสินค้าญี่ปุ่น
(日本貨物鉄道, JR貨物)
  เทา ทั่วประเทศ
วิจัย สถาบันวิจัยเทคนิคการรถไฟ
(鉄道総合技術研究所)
  ม่วง
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางรถไฟ
(JR System)
  แดงแก่

อ้างอิง

แก้

ข้อมูลเพิ่มเติม

แก้