กลองกันตรึม

กลองกันตรึม เป็นเครื่องดนตรีประเภทกลองชนิดหนึ่งที่ทำด้วยหนังและไม้ขุดกลวง ขึงหน้าด้านหนึ่งด้วยหนังดึงให้ตึงด้วยเชือก ใช้ดีประกอบจังหวะในวงกันตรึม

อ้างอิงแก้ไข

  • [1]
  • [2] จากเว็บสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ