กลองกันตรึม เป็นเครื่องดนตรีประเภทกลองชนิดหนึ่งที่ทำด้วยหนังและไม้ขุดกลวง ขึงหน้าด้านหนึ่งด้วยหนังดึงให้ตึงด้วยเชือก ใช้ตีประกอบจังหวะในวงกันตรึม

อ้างอิง แก้