กรุ๊ป

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

กรุ๊ป หรือ กรุป (อังกฤษ: group) สามารถหมายถึงได้หลายอย่าง