กรุ๊ป

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก กรุป)

กรุ๊ป หรือ กรุป (อังกฤษ: group) สามารถหมายถึงได้หลายอย่าง