กรรมการก เป็นการกที่ใช้ในการทำเครื่องหมายคำนามที่เป็นกรรมตรงของสกรรมกริยา การกนี้ยังใช้ในอีกหลายภาษาเพื่อแสดงกรรมของคำบุพบท คำที่ถูกทำเครื่องหมายจะเป็นคำนามที่มีบางสิ่งมากระทำ ซึ่งมักใช้ร่วมกับกรรตุการก (อย่างเช่นในภาษาละติน)

ตัวอย่างสามารถพบได้ในคำสรรพนามในภาษาอังกฤษ เช่น "They" เป็นกรรตุการก และ "Them" เป็นกรรมการก ประโยคเช่น "They like them" ("พวกเขาชอบพวกเขา") แสดงการที่กรรตุการกและกรรมการกทำงานร่วมกันภายใต้ประโยคเดียวกัน และคำทั้งสองมีความเกี่ยวข้องกัน[1]

กรรมการกมีอยู่ในภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิมและยังคงมีอยู่ในภาษาในตระกูลภาษาอินโด-ยูโรเปียนอีกหลายภาษา เช่น ละติน, สันสกฤต, กรีก, เยอรมัน, ไอซ์แลนด์, บัลแกเรีย, โปแลนด์, เช็ก, เซอร์โบ-โครเอเชีย, สโลวัก, โรมาเนีย, รัสเซีย, และยูเครน และยังพบได้ในภาษาในตระกูลภาษาอื่นอีกเช่น ตระกูลภาษายูรัล, ตระกูลภาษาอัลไต, กลุ่มภาษาเซมิติก ในภาษาในกลุ่มภาษาฟินนิกเช่น ภาษาฟินแลนด์ และภาษาเอสโตเนีย จะมีสองการกเพื่อแสดงกรรม ได้แก่กรรมการก และ Partitive ซึ่งกรรมการกใช้แสดงกรรมที่เป็น telic ซึ่งอีกอันหนึ่งไม่

อ้างอิงแก้ไข

  1. Velten, H. V. (1932). "The Accusative Case and Its Substitutes in Various Types of Languages". Language. Linguistic Society of America. 8 (4): 255–270. doi:10.2307/408832. JSTOR 408832.