กรดกระเพาะอาหาร

(เปลี่ยนทางจาก กรดกระเพาะ)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

กรดกระเพาะ (อังกฤษ: Gastric acid) คือ สิ่งคัดหลั่งจากกระเพาะอาหาร โดยมีองค์ประกอบส่วนใหญ่ คือ กรดไฮโดรคลอริก นอกจากนี้ ยังพบโปแตสเซียมคลอไรด์และโซเดียมคลอไรด์อีกบ้างเล็กน้อย[ต้องการอ้างอิง]

แผนภาพการควบคุมการหลั่งกรดกระเพาะ