ตัวอักษร Ā (ตัวเล็ก: ā) เป็นรูปแบบหนึ่งของอักษรละติน A ที่มีมาครอน (macron) อยู่ด้านบน โดยถูกใช้ในบริบทที่หลากหลายในสัทอักษรสากลแสดงนี้เสียงโดย [a:]

Ā เป็นตัวอักษรที่ใช้ในภาษาลัตเวียของตัวที่ 2

ในภาษาจีน Ā ถูกใช้ในพินอินโดย A ใส่วรรณยุกต์ขีดตรงข้างบน(-)อ่านว่าอา

ดูเพิ่มแก้ไข

ดึงข้อมูลจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Ā&oldid=8538334"