วอชิงตัน

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก Washington)

วอชิงตัน อาจหมายถึง

ชื่อมหาวิทยาลัย