การดูแลประคับประคอง

(เปลี่ยนทางจาก Supportive treatment)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
ระวังสับสนกับ บริบาลบรรเทา (Palliative care)

การรักษาประคับประคอง[1] (อังกฤษ: supportive treatment) เป็นการรักษาโรคอย่างหนึ่ง มีเป้าหมายเพื่อลดความผิดปกติ (พยาธิสรีรวิทยา) ที่เกิดจากโรค ทำให้ผู้ป่วยมีการทำงานของร่างกายเข้าใกล้ภาวะปกติ (สรีรวิทยา) มากที่สุด

อ้างอิงแก้ไข